Kiskőrösi Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Intézmény

szombat, május 26, 2018
Text Size

Hatékonyabb működés

A projekt megvalósítását követően 3 telephelyen megszűnik az egészségügyi szolgáltatás Kiskőrösön. Az alábbiakban soroljuk fel a jövőbeni tervezett állapot során az egyes telephelyek szakmai szolgáltatásait.

A fejlesztéssel érintett épületben (Kiskőrös, Kossuth u. 6.) a következő szakrendelések kapnak helyet:
röntgen diagnosztika, UH diagnosztika, labordiagnosztika, általános belgyógyászat, általános sebészet, szülészet-nőgyógyászat, onkológia, pszichiátria (gondozó is) és pszichológia, urológia, szemészet, fül-orr-gége, bőrgyógyászat (gondozó is), reumatológia és a mozgásszervi megbetegedések terápiás szolgáltatásai.
Az alapellátásból az épületben marad a központi ügyelet, míg új szolgáltatásként a településen dolgozó 6 védőnőből 3 kerül be az épületbe. Szintén az alapellátást érintően 1 háziorvosi praxis kap helyet majd a szakrendelő megújult épületében.

Tüdőgyógyászat és gondozó (Kiskőrös, Kossuth u. 57)
Tüdőgyógyászat, tüdőgondozó és a tüdőszűrési feladatok.

Kiskőrös, Kossuth u. 6. szám alatt (1525/A/1 hrsz.) 4.200 m2-es telek, melyen a pszichiátriai szakrendelésnek és a központi ügyeletnek helyet adó épület áll rendelkezésre egy korszerű, környezetbarát járóbeteg szakellátó központ kialakítására. A jelenlegi épületből 216 m2 megtartása mellett 1.162 m2 bővítésével alakul ki a kétszintes, és részben tetőtér beépítésese, teljes körű akadálymentességet biztosító szakrendelő. Az így létrejövő ingatlan (épület) 1.378,69 m2-es lesz. Az OTÉK útmutatása szerint 33 parkoló kerül kialakításra, melyből 3 fogyatékossággal rendelkezők részére. A parkolók összterülete 519 m2, míg további 650 m2-en, azaz a teljes telek több mint 15%-án zöld felület kerül kialakításra.
Az épületben az alapellátási szolgáltatások közül helyet kap egy háziorvos, aki a belgyógyászati szakrendelést is ellátja, három védőnő, továbbá a kistérségi központi alapellátási ügyelet. A központi ügyelet kialakításánál törekedtünk arra, hogy az épület fűtési rendszerétől független is üzemeltethető legyen az ügyelet fűtése. Az épület főbejáratán kívül az ÁNTSZ előírásainak megfelelően a védőnők és a gazdasági, raktározási, szemétszállítási feladatok egy-egy külön bejárattal is megközelíthetőek. Valamennyi alapellátási funkciót a földszintre terveztük. Itt helyezkedik még el a hulladékok gyűjtésére, tárolására szolgáló, valamint gazdasági funkciókkal bíró raktár és gondnokság, a betegtájékoztató, betegfogadó, és betegirányító pult, illetőleg a főbejárattól jobbra a mozgásszervi betegségek diagnosztikáját és terápiáját ellátó részleg. Fontosnak tartottuk, hogy a mozgásszervi betegek komplex kezelési egysége mint egy egymásra épülő szolgáltatásként egy épületben kapjon helyet. A mozgásszervi részlegen kívül a szakrendelések az emeleten kaptak helyet így a: sebészet, urológia, onkológia és nőgyógyászat közös sterilizáló helyiséggel, a bőr és nemibeteg szakrendelő és gondozó, a pszichiátria, pszichológia és az addiktológia rendelések komplexuma valamint a röntgen, UH a labor diagnosztikai részleg és a fül-orr-gége ill. szemészet. Az emeleten helyeztük el a szerverszobát, mely az informatikai fejlesztés központja. A tetőtérben helyeztünk el a személyzetet kiszolgáló helyiségeket, mint öltözők, iroda, raktár, valamint a közösségi teret, mely szándékaink szerint a laikusok képzésére, egészségfejlesztési feladatokra is funkcionálni fog.
Az épület teljes körű akadálymentessége kiterjed mind a fizikai, mind az infokommunikációs akadálymentesítésre. Ez vonatkozik az átalakítással érintett épületrészre, és az új építésre is. Az engedélyes tervdokumentációban részletes leírás szerepel a teljes körű akadálymentesség eléréséhez szükséges építészeti feladatokról.
Az épület energiatakarékossága érdekében a fűtési rendszer kazánjai magas hatásfokkal működő kondenzációs gázkazánok, melyekből származó melegvíz radiátoronként termosztatikus szeleppel szabályozható. A fűtési költség csökkentése érdekében 8 cm vastag hőszigetelést kap az épület homlokzata, 3 cm-t a födém, 5 cm-t a földszinti padló, a tetőtér hőszigetelése pedig 15 cm vastag lesz. A nyílászárók hőtechnikai értéke K=1,1 Kw/m2. Az épület ideális tájolásával a téli szoláris energia hasznosítását kedvező hatásfokkal tudjuk elérni. A villamos hálózat felhasználási pontjain egyfelől energiatakarékos izzókat, másfelől alacsony energiafogyasztású gépeket, berendezéseket tervezünk. Az épület műszaki paraméterei (falazat, felületek, épületgépészet és villamosság) a tervezői műleírások tartalmazzák.

Fejlesztés kronológiája

január - Támogatási Szerződés módosításának előkészítése
- előlegkérelem benyújtása
- projektértekezlet
február
- elkészült az informatikai beruházás műszaki specifikációjának tervezete
- félidős beszámoló az építkezésről
- projektértekezlet
március - Támogatási Szerződés módosítása

- fotódokumentáció készítése az építkezésről
- projektértekezlet
április - időközi PEJ benyújtása
- projektértekezlet
május - projektértekezlet
- helyszíni szemle az építkezésen
június - projektértekezlet
- informatikai beszerzés egyeztetése az üzemeltetővel
július - projektértekezlet
- építési beruházás kivitelezés szerződés módosítása
- röntgengép szállítás, telepítés
- informatikai beruházás megindítása
augusztus - projektértekezlet
szeptember - projektértekezlet
- TSZ módosítási igény beadása
- kiegészítő építési beruházás
- épületbe visszaköltözés tervezésének megindítása
- informatikai rendszer kiépítése
október - projektértekezlet
november - projektértekezlet
- átadó ünnepség

- fotódokumentáció készítése
- weboldal frissítése

- sajtóközlemény kiadása
- „D” típusú tájékoztató tábla kihelyezése
december - projektértekezlet
- nyílt nap
január - projektértekezlet
- építési, orvosi eszközök közbeszerzésének előkészítése
február - projektértekezlet
március - 1. fotódokumentáció elkészítése
- "B" típusú ismertető tábla kihelyezése
- honlap elkészítése
- projektértekezlet
április -Lakossági tájékoztató brosúra kiadása
- projektértekezlet
május - projektértekezlet
- építési közbeszerzés eredménye
június - projektértekezlet
- orvosi eszközbeszerzés
július - projektértekezlet
augusztus - alapkőletétel
- Sajtóközlemény kiadása az alapkőletételről
- projektértekezlet
szeptember - informatikai közbeszerzés előkészítése
- projektértekezlet
október - EU Önerő Alap elnyerése
- projektértekezlet
- 2. időközi PEJ dokumentáció benyújtása
december - Támogatási Szerződés módosítása
- projektértekezlet
november - projektbemutató sajtótájékoztató
- projektértekezlet
december - építési, orvosi eszközök közbeszerzésének előkészítése
- elkészült a kiviteli terv
- projektértekezlet

 

 

 

 

Fotódokumentáció

Összegzések

  • Projekt rövid leírása
    Az 5 telephelyen üzemelő, széttagolt, energiapazarló szakrendelői szolgáltatásokat tömbösítést követően 2 telephelyen fogjuk nyújtani. A Kossuth. U. 6 szám alatti épület 1378,69 m2-re...
    Bővebben
  • Hatékonyabb működés
    A projekt megvalósítását követően 3 telephelyen megszűnik az egészségügyi szolgáltatás Kiskőrösön. Az alábbiakban soroljuk fel a jövőbeni tervezett állapot során az egyes telephelyek...
    Bővebben

Indikátorok

Épített, felújított rendelők száma:
21 db

A támogatott intézményekben létrehozott új egészségügyi szolgáltatások száma: 14 db

Teremtett új munkahelyek száma:
4 db

Minőségi járóbeteg szakellátással ellátottak száma: 40 737 fő

A szakrendelések által telemedicinát alkalmazó ellátás típusok száma: 2 db

Nyilvános dokumentumok

Projektbemutató sajtótájékoztató

Lakossági tájékoztató brosúra

Alapkőletétel a Kiskőrösi Szakorvosi Rendelőintézetben - Sajtóközlemény

Meghívó a "Kiskőrösi Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Intézmény korszerűsítése" című projekt keretén belül megszervezésre került átadó ünnepségre

Az átadó ünnepségen kiadott sajtóközlemény

Az átadó ünnepségen vetített prezentáció

Meghívó a Kiskőrösi Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Intézmény nyílt napjára

A nyílt napon vetített prezentáció